26 Temmuz 2007 Perşembe

fatih olabilmek

O ki, bir şehri alarak fatih olmadı; bir çağı kapatmakla tarihe geçmedi.Bence o, henüz 22 yaşında bir delikanlı iken aldığı şehrin çürümüş fikriyatı ve haraba durmuş imarı karşısındaki üzüntüsünü,

Bûm nevbet mî-zened ber târem-i Efrâsiyâb
Perdedârî mî-kuned der kasr-ı kayser ankebût*

diye gözlerinden akıttığı an fatih oldu.

*Fatih, Topkapısı'ndan İstanbul'a girip atıyla Ayasofya'ya doğru ilerlerken Konstantin şehrinin Bizanslılarca ne derece hoyrat kullanıldığına bakıp hayıflanmış ve içinden kansere yakalanan şehir dokusuna acıyarak Şirazlı Sadî'nin yukarıda zikredilen beyitini mırıldanmıştı.Şöyle demekti: "Efrâsiyâb'ın kulesinde nöbeti baykuş tutuyor (veya çanı baykuşlar çalıyor); Kayser'in sarayında ise perdedarlığı örümcekler yapıyor...(Çok yazık!..)"
...

Gözgü,İskender Pala

0 yorum: