23 Temmuz 2007 Pazartesi

bir beyit bin anlam..


Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir
Mübtelâ-yı gam olandan sor kim geceler kaç saat

Lâedri

0 yorum: