11 Nisan 2013 Perşembe

piyer loti
21 Ocak günü Piyer Loti namına teşekkül eden cemiyet, rektörlük odasında toplanmıştı. Perşembe günü için Piyer Loti adına konferans salonunda bir ihtifal (anma programı) toplantısı yapmaya karar verdiler. Piyer Loti Fransa’da, Türkiye lehinde kuvvetli kalemiyle neşriyat yapıyor ve bunun bizde tesiri büyük oluyordu. Cemiyet de bu yüzden kurulmuş ve Besim Ömer Paşa da Fransa’da okuduğundan bu cemiyetin kurucuları arasına katılmıştı. Arkadaşım Hulki Bey üç gündür gelmiyor. Galiba hasta. Divanda Müderris Nadir Bey’in fen fakültesi reisliğine seçilmesi uygun bulunmadı.23 Ocak günü, üniversite konferans salonuna gittim öğleden sonra. Piyer Loti şerefine ihtifal başlamak üzere. Oğlu ile Veliaht Mecit Efendi, Abdülhak Hamit ve Süleyman Nazif Beyler ve İstanbul’un ileri gelen şair, yazar ve aydınları gelmişler. Reislik makamına Abdülhak Hamit Bey’i geçirdiler. 

Önce Abdülhak Hamit Bey namına bir yazı okundu. Sonra Süleyman Nazif Bey, başlı başına çok tesirli konuşmasını yaptı. Bilhassa İstanbul’u zapteden Fatih’ten bahsederken onun büyük bir yanlışlık yaptığını, Rum Patrkliği’ni ve İstanbul Rumlarını geniş imtiyazlarla yerinde bıraktığını ve bunun bugünkü neslin başına büyük dertler açtığını ve Fatih’in bu hatasının asla affedilmeyeceğini kendine mahsus takın heyecanla anlatırken Veliaht Abdülmecit Efendi “bugünkü torunları bu hatayı düzeltecektir” manasına gelen bir cümle sarf etti ve şiddetle alkışlandı. Konuşmasının sonunda Süleyman Nazif Bey de kuvvetle alkışlandı. Bu konuşma çok tesirli celadetli (yiğitçe) idi. Sonra Yahya Kemal Piyer Loti’nin hayatından ve eserlerinden bahsetti ve Pİyer Loti’ye hemşerilik unvanı verilmesi teklif edildi. Fahri hemşerilik kabul edildi. Bu toplantı, konferans salonunda yapılan en büyük toplantılardan biri oldu. Acaba İngilizler bu toplantıya karşı ne şekilde duygulandılar?

İstanbul'da İşgal Yılları, İsmail Hakkı Sunata

0 yorum: