24 Kasım 2010 Çarşamba

birinci madde


İsviçre medeni kanununun ve bizim medeni kanunun birinci maddesinde şöyle der: "Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir." Yani uyuşmazlığı çözecek hâkim, kanun olmadığı bir yerde, yani hakkında kanun olmadığında örf ve âdete bakacak. Eğer o da yoksa bu durumda kendisini meclis yerine koyacak ve meclis olsaydı nasıl bir kanun çıkaracak idiyse öyle bir kuralın var olduğunu düşünerek ona göre hareket ederek kararını verecek. Bu, yargıya inanılmaz bir iktidar devridir ve inanılmaz bir yetki delegasyonudur.

Darbe Yargısının Sonu, Osman Can

0 yorum: