11 Eylül 2009 Cuma

matem ehli


Herkesin birbiriyle kucaklaştığı şu bayram gününde ne ona kollarını uzatacak bir yakını kalmıştı dünyada, ne de sevgilisinden bir haber vardı. Edirne sahrasında elpençe hizmet bekleyen baş alıp baş verir yeniçeriler, atları sırtında rüzgâra meydan okuyan akıncılar ve nihayet Anadolu ve Rumeli askerlerinin güzidelerinden oluşan 300 bin kişilik ordunun kıldığı bayram namazından sonra Ordu-yı Hümayun'da üç yüz bin sevinçli hikaye yaşanmaya başlanmıştı, ama onun hikâyesinde bir küçücük gülümseme bile yoktu. Herkesin coşkuyla kutladığı bayram sevinci onun ancak yalnızlık ve matemini belirginleştirmiş, belki içindeki acıyı çoğaltmıştı. Bu gerçeği vurgulamak üzere "Matem ehlinin sürûr-ı ıyd yasın arttırır" * dizesini o gün söyledi.

Aşkname, İskender Pala

* Dize Aşkî'ye aittir.

1 yorum:

Sabahattin Gencal dedi ki...

"Virgülü Kaybettik" başlıklı çalışmanız "Bloglardan Seçmeler"de yayınlandı. Hayırlı günler dileğiyle.